21.10.2016r. godz. 14.30-16.30

Seminarium naukowe CPEiBD

Referat wygłosi: Anna Macko.

 Tytuł referatu: The role of emotions in forming judgments about risks”


22.04.2016r. godz. 14.30-16.30

Seminarium naukowe CPEiBD

Referat wygłosi: Rene Levinsky.

 Tytuł referatu: Should I remember more than you? -- On the best response to factor-based strategies."


15.04.2016r. godz. 14.30-16.30

Seminarium naukowe CPEiBD

Referat wygłosi: Anna Macko, Julija Michailova.

 Tytuł referatu: ”Influence of dispositional factors on propensity to buy flood insurance among Polish home owners.”


18.03.2016r, godz. 14.30-16.30.

Seminarium naukowe CPEiBD

Referat wygłosi:Rafał Muda.

Tytuł referatu: ”Lepszy sort? Geny a dobór portfela inwestycyjnego i skłonność do ryzyka u inwestorów giełdowych.”


26.02.2016r. godz. 14.30-16.30

Seminarium naukowe CPEiBD

Referat wygłosi: Anna Macko, Julija Michailova.

 Tytuł referatu: Co stoi za różnicami w percepcji zagrożeń wywoływanych przez człowieka vs przez naturę?"


22.01.2016r. godz. 14.30-16.30

Seminarium naukowe CPEiBD

Referat wygłosi: Marcin Malawski.

 Tytuł referatu: ”Złudzenie bezpieczeństwa przy istniejących zabezpieczeniach przeciw zagrożeniom naturalnym.”


11.12.2015, godz. 14.30-16.30.

Seminarium naukowe CPEiBD

Referat wygłoszą: Sabina Kołodziej, Katarzyna Idzikowska.

Tytuł referatu: ”Wpływ sposobu przekazywania informacji o niskim prawdopodobieństwie na percepcję zagrożeń.”


20.11.2015, godz. 14.30-16.30.

Seminarium naukowe CPEiBD

Referat wygłoszą: Julija Michailova, Tadeusz Tyszka, Katarzyna Pfeifer.

Tytuł referatu: "Aktywne poszukiwanie informacji w sytuacjach decyzyjnych dotyczących katastrof naturalnych.

+ zdjęcie


06.11.2015, godz. 14.30-16.30.

Seminarium naukowe CPEiBD

Referat wygłoszą: Rafał Muda, Paweł Niszczota.

Tytuł referatu: "Efekt języka obcego: wpływ na zniekształcenia w decyzjach inwestycyjnych.”


23.10.2015, godz. 14.30-16.30.

Seminarium naukowe CPEiBD

Referat wygłosi: Marcin Palenik.

Tytuł referatu: "Okoliczności skłaniające do wyborów zgodnych z ujemną stopą dyskontową wynikające z Behawioralnej Hipotezy Cyklu Życia."