Markiewicz, Lukasz, Kubinska, Elzbieta, & Tyszka, Tadeusz. (2015). Confounding dynamic risk taking propensity with a momentum prognostic strategy: The case of the Columbia Card Task (CCT). Frontiers in Psychology, 6.

Tyszka, Tadeusz, Macko, Anna, & Stanczak, Maciej. (2015). Alcohol reduces aversion to ambiguity. Frontiers in Psychology, 5.

Czupryna, M., Kubińska, E., & Markiewicz, Ł. (2015). Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii – komunikat z badań. Decyzje, 0(22), 71-100.

Idzikowska, K. (2014). Zniekształcanie prawdopodobieństw w decyzjach z ryzykiem. Decyzje, 0(19), 75-97.

Domurat, A., & Zieliński, T. (2013). Niepewność i niejasność jako uwarunkowania decyzji ekonomicznych. Decyzje, 0(20), 21-47.